• Các dự án lớn mà chúng tôi đã làm

  Các dự án lớn mà chúng tôi đã làm

 • Các dự án lớn mà chúng tôi đã làm

  Các dự án lớn mà chúng tôi đã làm

 • Các dự án lớn mà chúng tôi đã làm

  Các dự án lớn mà chúng tôi đã làm

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

Dự án

Flamingo Bar & Coffee - Tòa Nhà Forest I

Chủ đầu tư

Công ty CP XD và TM Hùng Vương HVGC

Địa điểm

Flamingo Đại Lải Resort - Phúc Yên, Vĩn

Sản phẩm

Resilient Vinyl Tiles

Mã thiết kế

LCX2825 Valencia & LCX3168 Havava

Số lượng

3500 m²

Dự án

Tòa nhà tổ hợp Thang Long No:1

Chủ đầu tư

Tổng Công Ty Viglacera

Địa điểm

Hà Nội - Vietnam

Sản phẩm

Laminate Flooring

Mã thiết kế

MF613 Valley Plum

Số lượng

40,000 m²

Dự án

Flamingo Forest in Sky

Chủ đầu tư

Công ty CP XD và TM Hùng Vương HVGC

Địa điểm

Flamingo Đại Lải Resort - Phúc Yên, Vĩn

Sản phẩm

Laminate Flooring

Mã thiết kế

TZ332 Monument Oak

Số lượng

8000 m²

Dự án

Hòa Bình Green

Chủ đầu tư

Công Ty Hòa Bình

Địa điểm

Minh Khai - Hà Nội

Sản phẩm

Laminate Flooring

Mã thiết kế

VG879A New Sumatran Teak

Số lượng

15,000 m²

Dự án

5 Stars Resemount Resort

Chủ đầu tư

Công Ty Hòa Bình

Địa điểm

Da Nang, Vietnam

Sản phẩm

Laminate Flooring

Mã thiết kế

MF879A New Sumatran Teak

Số lượng

10,000 m²

Choose Your Country