Havana

LCX3168

Specification

Product Overview

 • Code:
  LCX3168
 • Design Name:
  Havana
 • Product:
  Sàn nhựa Vinyl
 • Sub Product:
  Sàn nhụa LVT -hèm khóa
 • Series:
  Imprezz

Appearance

 • Tone:
  Medium
 • Surface Finished:
  Vân gỗ chìm
 • Gloss Level:
  Semi Matte
 • Edge Format:
  Hèm V - 4 chiều
 • Plank:
  Vân gỗ đơn

Packing Details

 • Pieces per box:
  8 pcs
 • Sqm per box:
  1.75 sqm
 • Sqft per box:
  18.84 sqft

Specification

 • Dimension:
  1220mm (L) x 179mm (W)
 • Thickness:
  5mm
 • Core Material:
  Core cứng
 • Wear Layer:
  0.50mm
 • VOC Emission:
  A+ Grade Low VOC
 • Formaldehyde emission:
  Không phát hiện
 • Acoustic Underlayment:
  Không có
 • Green Marking:
  Chứng chỉ xanh

Choose Your Country