Templar

VG321

Specification

Product Overview

 • Code:
  VG321
 • Design Name:
  Templar
 • Product:
  SÀN GỖ
 • Series:
  V-Groove

Appearance

 • Tone:
  Medium
 • Surface Finished:
  Vân gỗ sần
 • Gloss Level:
  Semi Matte
 • Edge Format:
  Hèm U bốn chiều
 • Plank:
  Vân đơn

Packing Details

 • Pieces per box:
  6 pcs
 • Sqm per box:
  1.05 sqm
 • Sqft per box:
  11.36 sqft

Specification

 • Dimension:
  1285mm (L) x 137mm (W)
 • Thickness:
  12mm
 • Core Material:
  Core gỗ siêu chịu nước HDF
 • Profile:
  Hệ thống hèm khóa Novarloc
 • Profile Coating:
  Lớp Sáp bảo vệ
 • Acoustic Underlayment:
  Không có
 • Utility Class:
  AC5
 • Green Marking:
  Chứng chỉ xanh

Choose Your Country