Tavernia

IV389

Specification

Product Overview

 • Code:
  IV389
 • Design Name:
  Tavernia
 • Product:
  SÀN GỖ
 • Series:
  InVogue

Appearance

 • Tone:
  Medium
 • Surface Finished:
  Vân gỗ chìm
 • Gloss Level:
  Semi Matte
 • Edge Format:
  Sàn phẳng
 • Plank:
  Vân đôi

Packing Details

 • Pieces per box:
  8 pcs
 • Sqm per box:
  1.98 sqm
 • Sqft per box:
  21.30 sqft

Specification

 • Dimension:
  1288mm (L) x 192mm (W)
 • Thickness:
  8mm
 • Core Material:
  Core gỗ siêu chịu nước HDF
 • Profile:
  Hệ thống hèm khóa Novarloc
 • Profile Coating:
  Lớp Sáp bảo vệ
 • Acoustic Underlayment:
  Không có
 • Utility Class:
  AC4
 • Green Marking:
  Chứng chỉ xanh

Choose Your Country