Greyville

FE328

Specification

Product Overview

 • Code:
  FE328
 • Design Name:
  Greyville
 • Product:
  SÀN GỖ
 • Series:
  Formed Edge

Appearance

 • Tone:
  Medium
 • Surface Finished:
  Vân lụa chìm
 • Gloss Level:
  Semi Matte
 • Edge Format:
  Hèm U bốn chiều
 • Plank:
  Vân đơn

Packing Details

 • Pieces per box:
  6 pcs
 • Sqm per box:
  0.98 sqm
 • Sqft per box:
  10.60 sqft

Specification

 • Dimension:
  1200mm (L) x 137mm (W)
 • Thickness:
  12mm
 • Core Material:
  Core gỗ siêu chịu nước HDF
 • Profile:
  Hệ thống hèm khóa Novarloc
 • Profile Coating:
  Lớp Sáp bảo vệ
 • Acoustic Underlayment:
  Không có
 • Utility Class:
  AC5
 • Green Marking:
  Chứng chỉ xanh

Choose Your Country