Valley Oak

HHB1227

Specification

Product Overview

 • Code:
  HHB1227
 • Design Name:
  Valley Oak
 • Product:
  SÀN KỸ THUẬT
 • Series:
  Avira

Appearance

 • Tone:
  Medium
 • Surface Finished:
  Vân gỗ sần
 • Gloss Level:
  Semi Matte
 • Edge Format:
  Hèm U bốn chiều
 • Plank:
  Vân đơn

Packing Details

 • Pieces per box:
  8 pcs
 • Sqm per box:
  0.905 sqm
 • Sqft per box:
  -

Specification

 • Dimension:
  808mm (L) x 140mm (W)
 • Thickness:
  15mm
 • Core Material:
  Gỗ dán 3 lớp
 • Profile:
  Hệ thống hèm khóa Novarloc
 • Profile Coating:
  Lớp Sáp bảo vệ
 • Acoustic Underlayment:
  Không có
 • Utility Class:
  AC4
 • Green Marking:
  Chứng chỉ xanh

Choose Your Country