Dự án ở Việt Nam

Số TT Tên dự án DT sàn (m2) Mã Màu Kiểu vân
1 Dự án Biệt thự GAMUDA LAND - Hà Nội 10.500 MF 863 Burmese Steak
2 700 căn hộ - VINACONEX - Hà Nội 70.000 VG 605 Maxim Cherry
3 Tòa nhà Agribank Hùng Vương - Hà Nội 2.200 FE 560 Canyon Acacia
4 150 căn hộ LONG GIANG - Xuan Thuy - Cau Giay - Hanoi 13.000 MF 863 Burmese Steak
5 Khách sạn TANLE 102 phòng, Quảng Ninh 1.500 MF 330 TZ Pland Oak
6 Dự án 84 biệt thự FORTUNE PARK- Đà Nẵng 6.785 MF 798 Tasmanian Jarrah
7 Văn phòng trường Đại Học Dược – HN 1.200 MF 286 TZ Ayers Cherry
8 Tòa nhà Agribank Hoàng Mai - Hà Nội 1.400 MF 863 TZ Burmese Steak
9 Khách sạn Ngọc Đức – Đà Lạt 4.000 MF 700 Merbau

Enquiry FormEmail
Tel / Mobile
Country
Message