Phụ Kiện

Tại INOVAR, chúng tôi không chỉ truyền cảm hứng về ý tưởng, mà còn cung cấp giải pháp tổng thể hài hòa. Lựa chọn được vật liệu sàn như ý chỉ là bước khởi đầu, nhưng chưa thể hoàn hảo nếu thiếu các phụ kiện đồng bộ đi kèm. Có thể tìm được ở đây những phụ kiện phù hợp với từng mẫu thiết kế đã chọn. Có nhiều loại phụ kiện với những công dụng khác nhau, thực sự mang đến cho người sử dụng sự thuận tiện nhất.

Adaptation Profile
Nẹp chênh sàn dùng để kết nối giữa hai bề mặt sàn có chênh lệch về độ cao. Hoặc kết nối khoảng chênh giữa hai bề mặt sàn bằng vật liệu khác nhau tạo sự chuyển tiếp nhịp nhàng.
Transition Profile
Kết nối khoảng hở giữa hai bề mặt sàn có cùng độ cao.
End Profile
Nẹp dùng để kết thúc sàn tại chân tường, tại cửa, tại các điểm kết thúc mặt sàn.
Staircase Profile
Nẹp dành cho mũi bậc cầu thang.
Woodhauz Profile
Nẹp sử dụng tạo sự chuyển tiếp giữa các phòng. Có bản quyền sáng chế, lắp đặt đơn giản.
Skirting Profile
Len chân tường để trang trí và che khoảng hở giữa tấm sàn và chân tường. Có nhiều loại khác nhau về chiều cao và vật liệu.

Enquiry FormEmail
Tel / Mobile
Country
Message