เงื่อนไขการรับประกัน / คำแนะนำในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ Inovar Floor ผลิตภัณฑ์ที่ท่านมั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตภายใต้มาตรฐานสากล และผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนที่จะถึงมือท่าน

อย่างไรก็ตาม หากท่านพบข้อผิดพลาดใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นไม้เมื่อเปิดกล่องบรรจุออกมา กรุณาอย่าติดตั้ง และส่งสินค้ากลับมายังผู้แทนจำหน่าย เพื่อเปลี่ยนคืน

การรับประกันสินค้านี้ไม่ครอบคลุมข้อผิดพลาดใดก็ตาม ที่เกิดภายหลังได้รับการติดตั้งโดยไม่มีการเช็คสินค้าก่อน

ขอบเขตการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน:

 • ความทนทานต่อการสึกกร่อน (ตามมาตรฐาน EN13329)
 • ความต้านทานต่อคราบสกปรก (ตามมาตรฐาน EN13329)
 • ความทนทานต่อการซีดจาง (ตามมาตรฐาน EN13329)
 • รับประกันปลวกไม่ทำลายเนื้อไม้ตลอดอายุการใช้งาน

ความทนทานต่อการสึกกร่อน
กรณีพื้นผิวสึกกร่อน เคลมได้เฉพาะพื้นไม้ที่สึกกร่อนมากกว่า 1ตร.ซม. /0.16 ตร.นิ้ว และผิวหน้าชั้นตกแต่งหมดสภาพจนมองเห็นวัสดุแกนกลาง การเคลมสินค้าที่พื้นผิวสึกกร่อน จะไม่สามารถทำได้หากการสึกกร่อนเกิดขึ้นที่ขอบ/รอยต่อของแผ่นไม้ และไม่รวมถึงความมันวาวของพื้นผิวที่ลดลง

ความต้านทานต่อคราบสกปรก
ผิวหน้าชั้นตกแต่งของพื้นไม้ Inovar Floor ทนทานต่อคราบสกปรกจากการใช้งานในบ้านตามปกติ

ความทนทานต่อสีซีดจาง
พื้นไม้ Inovar Floor ทนทานต่อการซีดจางจากการถูกแสงแดดที่ไม่ใช่โดยตรง หรือแสงไฟประดิษฐ์ทั่วไป ตามวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน EN 13329 ซึ่งไม่รวมถึงอายุการใช้งานตามธรรมชาติ

รับประกันปลวกไม่ทำลายเนื้อ 5 ปี
Iพื้นไม้ Inovar Floor รับประกันปลวกไม่ทำลายเนื้อไม้ 5 ปี โดยการประกันนี้ไม่รวมถึงบัวเชิงผนัง และอุปกรณ์เสริม ผู้ซื้อสินค้าจะต้องแจ้งกับผู้แทนจำหน่ายทันทีที่พบปลวกในสถานที่ติดตั้ง และจะต้องติดต่อว่าจ้างบริษัทกำจัดปลวกทันที การรับประกันนี้สำหรับผู้ซื้อสินค้าโดยตรงไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ และไม่ครอบคลุมบ้านที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่เกินกว่า 6 เดือน

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • อุบัติเหตุ การใช้ในทางที่ผิดหรือผิดวิธี เช่น พื้นผิวเสียหายจากการลากหรือทำวัตถุแหลมคม/หนัก ตกหล่นใส่
 • การใช้อุณหภูมิสูงมาก เช่น เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าข้างใต้พื้น
 • ติดตั้งสินค้าซึ่งมีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดเจน
 • ไม่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต ข้อแนะนำการติดตั้งได้จัดไว้ให้ที่กล่องบรรจุสินค้าแล้ว
 • อุปกรณ์รองพื้น และ/หรือ แผ่นกันความชื้นไม่ได้นำมาใช้อย่างถูกต้องตามที่ระบุ
 • พื้นไม้ไม่ได้รับการบำรุงรักษา หรือใช้อย่างเหมาะสมตามข้อแนะนำการใช้ หรือวิธีปฏิบัติในการบำรุงรักษา เช่น การทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำปริมาณมากเกินปกติ, สารเคมี ฯลฯ
 • น้ำท่วมเนื่องจากท่อประปาแตก หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
 • การซีดจางเนื่องจากการได้รับรังสี UV จากแสงแดดโดยตรง
 • หากชุดอุปกรณ์ Expansion joint (ชุดรอยต่อเพื่อการขยายตัว) ไม่ได้นำมาใช้บนทางเข้าออกระหว่างห้อง หรือพื้นที่ที่กว้างมากกว่า 12 เมตรในด้านยาวของแผ่นไม้ และ 7 เมตรในด้านกว้าง หรือระหว่างห้องส่วนขยายภายในห้องต่างๆ (Off Set Rooms)
 • นำพื้นไม้มาติดตั้งในห้องซาวน์น่า หรือห้องน้ำ (พื้นที่ที่ต้องใช้น้ำจำนวนมาก)
 • มีน้ำขังอยู่ข้างใต้พื้น อันเนื่องมาจากเครื่องปรับอากาศรั่ว ฯลฯ
 • เก้าอี้สำนักงานจะต้องทำด้วยล้อที่ไม่หนัก / ล้อเลื่อน หรือถ้าเป็นล้อเลื่อนไนล่อน ให้ใช้เสื่อหรือแผ่นยางรองใต้เก้าอี้
 • พื้นไม้นำมาใช้ในสถานที่ที่มีการระดับเดินผ่านสูงเกินกว่าระดับค่ามาตรฐานความคงทนตามที่แนะนำ
 • ความผิดพลาดของพื้นผิวซึ่งมองเห็นได้แต่เพียงจากมุมสะท้อนของแสงไฟเท่านั้น
 • พื้นไม้เสียหายในระหว่างการปรับปรุงโดยผู้อื่น
 • รอยแยกภายหลังจากการติดตั้ง – เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ ที่อาจมีการยืดหดตัวได้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและภูมิกาศ หรือเนื่องจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความร้อนใต้พื้น (ไม่แนะนำให้ใช้ระบบไฟฟ้า) หรือการได้รับน้ำมากเกินไป

ในการเคลมสินค้า จะต้องมีการรายงานข้อผิดพลาดเป็นลายลักษณ์อักษรณ์ไปยังผู้แทนจำหน่ายภายใน 14 วันของการพบข้อผิดพลาด หากเกินกำหนดเวลานี้ไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่รับเคลมสินค้า ในการเคลมสินค้า ใบแจ้งหนี้ที่ประทับตราและมีกำหนดเวลา และ สำเนาใบรับประกัน จะต้องนำมาทุกครั้งเพื่อตรวจสอบสินค้าที่เคลม ในกรณีที่การเคลมได้รับการยอมรับ การซ่อมวัสดุที่เคลม หรือเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่มีคุณภาพ แบบและสีเดียวกันเท่าที่จะสามารถทำได้ จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ผลิตสินค้า การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงค่าแรงงาน หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวัสดุที่เสียหายภายใต้การรับประกัน ความเสียหายที่ตามมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่อยู่ในความครอบคลุมของการรับประกัน

หมายเหตุ: การให้บริการภายใต้ใบรับประกันนี้ ไม่ขยายระยะเวลาในการรับประกัน การรับประกันมีมูลค่าลดลง ตามกฎเกณฑ์การเสื่อมค่าของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการใช้งาน เช่น 1/15, 1/20 หรือ 1/5 ต่อปี และการรับประกันนี้สำหรับผู้ซื้อขั้นแรกเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

ข้อแนะนำในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

 • ถ้ามีการใช้ระบบทำความร้อนข้างใต้พื้น โปรดปรึกษาผู้แทนจำหน่ายของท่านเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ ไม่แนะนำให้ใช้ระบบไฟฟ้าทำความร้อนใต้พื้นสำหรับผลิตภัณฑ์ Inovar Floor
 • กำจัดฝุ่น และสิ่งสกปรกด้วยไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่น หรือผ้าซับน้ำ
 • สำหรับพื้นที่สกปรกเพียงเล็กน้อย ใช้ผ้าชื้นหมาดๆ หรือ ม็อบก็เพียงพอแล้ว ไม่ควรใช้ผงซักฟอก ไม่แนะนำให้ลงแว็กซ์ หรือขัดเงาพื้น
 • คราบฝังแน่นที่ขจัดยาก เช่น จารมี น้ำมันลาดยางถนน โคลน ยาขัดรองเท้า/เล็บ ฯลฯ สามารถทำความสะอาดด้วยสารพิเศษ Stalheim ของเหลว/น้ำที่หกโดยอุบัติเหตุ ควรเช็ดออกเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • บริเวณทางเข้าออกที่มีการใช้บ่อยๆ ควรปูพรมเช็ดเท้าเพื่อ ป้องกันฝุ่นหยาบ กรวด หิน
 • ขาเฟอร์นิเจอร์ ควรรองด้วยผ้าสักหลาด หรือหุ้มพลาสติก
 • ควรติดตั้งพื้นไม้ในพื้นที่เหมาะสมกับระดับค่ามาตรฐานความคงทนของพื้นไม้ ตามที่กำหนด
 • เมื่อมีการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์หนัก ควรใช้วิธียก และไม่ลากของบนพื้น
 • ติด UV ฟิลเตอร์/เยื่อบาง/ม่าน/ม่านบังตา ที่หน้าต่างในพื้นที่โดนแสงแดดโดยตรง

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลอีเมล์
โทรศัพท์/มือถือ
ประเทศ
ข้อความ
รหัสรักษาความปลอดภัย