ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

ขอขอบพระคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Inovar Floor กรุณาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านภายใน 7 วันนับจากวันที่การปูพื้นของท่านเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การรับประกันมีผลใช้ได้ สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามาถคลิกได้ที่นี่ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และกดส่งข้อมูล บริษัทจะส่งใบรับประกันให้ท่านทาง email

ชื่อ (นาย/นางสาว/...) :
หมายเลขโทรศัพท์ :
อีเมล์ :
สถานที่อยู่ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ :
ประเทศ :
ประเภทของการปูพื้น : เพื่อการพาณิชย์ ที่พักอาศัย
ดีไซน์ที่ปูพื้น (รวมถึงดีไซน์ที่ติดตั้งทั้งหมดในพื้นที่ :
พื้นที่ทั้งหมดที่ปูพื้น :
เลขที่ใบแจ้งหนี้ :
ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ :
รหัสรักษาความปลอดภัย :
เงื่อนไขการรับประกัน

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลอีเมล์
โทรศัพท์/มือถือ
ประเทศ
ข้อความ
รหัสรักษาความปลอดภัย