รางวัล

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ทำให้ท่านต้องเลือก Inovar Floor

บริการอันยอดเยี่ยมของ Inovar และคุณภาพระดับโลกของผลิตภัณฑ์ ได้นำพาให้เราเข้าสู่จุดสนใจของผู้คน รางวัลที่ได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปี ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจได้ว่า เมื่อท่านเลือกใช้ Inovar ท่านกำลังเลือกผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่เชื่อถือได้

ผู้ผลิตพื้นลามิเนตรายแรกที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประเภทพื้นลามิเนตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
ชนะเลิศรางวัล ผลิตภัณฑ์พื้นลามิเนตยอดเยี่ยม Asia Pacific Brand Laureate Award - Best Brand in Laminate Flooring ปี 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555 และ 2556


ผลิตภัณฑ์พื้นลามิเนตรายแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น วัดตามส่วนแบ่งการตลาดปี 2552, 2553, 2554, 2555 และ 2556 (ที่มา: สถาบันวิจัยยาโนแห่งญี่ปุ่น)ผลิตภัณฑ์พื้นลามิเนตรายแรกในมาเลเซียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมดีเด่น
The MITI-Matrade Certificate of Industry Excellence.

ประกาศนียบัตรรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2552, 2553 และ 2554รางวัลอุตสาหกรรม IPDM ดีเด่นประจำปี 2553 (2010 IPDM Industry Excellence Award)  ประเภท: ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งภายในThe FIRST Laminate Flooring in Asia to receive Singapore Circle of Excellence Award (2011-2012).


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลอีเมล์
โทรศัพท์/มือถือ
ประเทศ
ข้อความ
รหัสรักษาความปลอดภัย